مرکز مجازی مهدویت

ادله عقلی و نقلی امامت و مهدویت

در اين كتاب آقاي رحيم لطيفي به دنبال اثبات اين كه مباحث مهدويت و امامت صرفاً مباحث نقلي نيستند و بلكه مباحث عقلي قابل توجهي درباره اين بحث ها قابل ارائه است كتاب را سامان داده است.
نويسنده در اين اثر با برهان هاي عقلي همچون برهان لطف، برهان واسطه فيض ، برهان انسان كامل ، به اثبات مهدويت اهتمام ورزيده است.
ايشان در بخش دوم كتاب و پس از بهره گيري از برهان هاي عقلي به دلايل نقلي اثبات مهدويت نيز نيم نگاهي كرده و خواسته جمع بين عقل و نقل كرده باشد. اين كتاب تا حد قابل توجهي مباحث نقلي را در دست تكميل مي كند.
رحيم لطيفي
چاپ دوم:1387
تعداد صفحه :256
قطع:رقعي
قيمت:2800 تومان