• 1401/08/22
مربیان مهدوی و تدریس بر خط

روش تدریس آنلاین همان چیزی است که همه ی معلمان ، مربیان و اساتید جهان باید درباره آن  بدانند....

 • 1401/09/27
اصل مداومت و استمرار در تدریس

اهمیت آموزش آموزه های دینی به کودک از سویی و طولانی بودن دوره ساختار ذهنی و روانی کودکی انسان از س...

 • 1401/09/27
اصل تدریج در آموزش مفاهیم دینی

 آموزش مفاهیم دینی دارای مراحل و درجات است و این مراحل و درجات به دلیل تفاوت در رشد استعدادها...

 • 1401/09/27
تدریس به شیوه حل مساله

 حل مساله یکی از روشهای فعال تدریس است در این روش مربی با طرح یک مسئله که می تواند یکی از موض...

 • 1401/09/27
روش الگویی

در اسلام تنها گفتار زيبا و دلفريب نمي تواند انسان را الگوی ديگران قرار دهد بلكه اين عمل است كه الگو...

 • 1401/09/27
روش بارش فکری

در روش بارش فکری ، مخاطبان با آزادی تمام کلیه ی مطالبی را که درمورد موضوع تدریس به ذهنشان می رسد ، ف...

 • 1401/09/27
روش بحث گروهی

بحث گروهی، گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که موردعلاقه مشترک مخاطبان در بحث است.

 • 1401/09/27
روش نمایشی

یکی دیگر از روشهای تدریسی که ؛مربیان می توانید درکلاس از آن استفاده کنید روش نمایشی است . منظور از ا...

 • 1401/09/27
زمان شناسی در تدریس

مربی مهدوی ، باید زمانی را برای تدریس انتخاب کند که مخاطب برای پذیرش مطلب آماده باشد.

 • 1401/09/27
اصل سهولت در تدریس

منظور از اصل سهولت این است که در آموزش مفاهیم مهدوی به مخاطب ، باید توان شناختی، عاطفی و انگیزشی مخ...

 • 1401/09/27
روش پرسش و پاسخ

مربی مهدوی می تواند با بهره گیری از تکنیک های دقیق روش پرسشگری، به ابهامات ذهنی مخاطب خود نسبت به...

 • 1401/09/27
تعریف روش تدریس

در واقع به مجموعه تدابير منظمي که از سوی مربی براي رسيدن به هدف تدریس، با توجه به شرايط و امکانات ا...