• 1401/08/22
اساس عشق

عشق امام زمان علیه السلام اصل و اساس است. همه فروع و اصول، بر آن محبت استوار شده است.

  • 1401/09/27
امامت تو را به عشقش می خواند

امام عصر علیه السلام با خوبی های بی نهایتش و لطف و پرده پوشی اش، تو را به عشقش می خواند،