• 1401/08/22
غروب جمعه که مي ­ياد

غروب جمعه که مي ­ياد دلم مي­خواد پر بزنمبرم تو اوج اسمون­ها به کهکشون سر بزنم

  • 1401/08/22
این جمعه هم گذشت

ساعات عمر من همگی غرق غم گذشتدست مرا بگیر که آب از سرم گذشت

  • 1401/08/22
غروب جمعه

 دنیا به دور شـهر تو دیـوار بسته است هر جمعـه راه سمت تو انگار بسته است

  • 1401/08/22
جمعه یعنی یک غزل دلواپسی

 جمعه يعنى يك غزل دلواپسىجمعه يعنى گريه هاى بى كسى

  • 1401/08/22
بيا صادق به جمع ما و جمعه ندبه سرگيريم

کِشم بر لوح دل، امشب عجب نقش و نگاري را به‌دست آرم يقيناً من دل پروردگاري را

  • 1401/08/22
ساقی جمعه

بر بام تنهايي نشستم تا بيايي با گريه‌ها دل را شكستم تا بيايي