• 1401/09/27
مقام موحد

شايد گام اول توحيد، اين باشد كه انسان با توحيدِ به خويش برسد، ظاهر و باطنش را يكى كند. واقعيت موجود...

  • 1401/09/27
خطاب به مربی مهدوی

تأثیر مربی مهدوی بر مخاطبان درصد زیادی به باور خود او از عنایات امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف...

  • 1401/09/27
معلّماً میسّرا

مسئله‏ ى تعلیم و تربیت، مسئله‏ ى زندگى بخشیدن و ولادت بخشیدن به یك مخاطب و یك انسان است. هز...