• 1402/08/30
نقش تربيتي رجعت در پويايي جامعه شيعه

يکي از مباحثي که از ديرباز در حوزه مهدويت پيرامون آن سخن گفته شده، مسأله «رجعت» است. بدين معني که بر...

 • 1401/08/22
رجعت و رجعت کنندگان

  بحث رجعت از مباحث برجسته اعتقادي پيروان مکتب اهل بيت (عليهم السلام) است. اگر چه در تاريخِ شيع...

 • 1401/08/22
رجعت

طبق نظر شيعه آنچه كه اعتقاد به آن لازم است و از حدود اعتقادات شيعه محسوب مي شود، اصل اعتقاد به رجعت...

 • 1401/08/22
رجعت در ادعيه و زيارات

از آوردن دو كلمه عود و كرَّة اين مطلب استفاده مي شود كه رجعت مراد است؛ چون اين كلمات وقتي به كار مي...

 • 1401/08/22
نقش تربيتي رجعت در پويايي جامعه شيعه

 رجعت، اعتقاد به بازگشت دو گروه از مردگان مؤمنان محض و كافران محض پس از ظهور حضرت مهدي (عجل الل...

 • 1401/08/22
هدف رجعت

یكي از سؤالاتي كه در بحث رجعت مطرح مي‌شود، اين است كه چرا بايد عده‌اي از انسان‌ها ـ ا...

 • 1401/08/22
براهین نقلی و عقلی برای اثبات رجعت

يكي از اعتقادات مكتب شيعه، رجعتِ برخي مردگان به دنيا، پيش از قيامت است. عالمان شيعه، با عنايت به قرآ...

 • 1401/08/22
رجـعت در آثار اسلامی

با توجه به جایگاه برجستة رجعت در آموزه های شیعه، عالمان و محدثان این مذهب از دیرباز به این موضوع توج...

 • 1401/08/22
آشنايي با رجعت

يکي از حوادث مهم هنگام ظهور، موضوع رجعت و بازگشت نيکان و بدان به دنياست که از جمله عقايدآشنایی با رج...

 • 1401/08/22
رجعت از دیدگاه قرآن

باور به رجعت، كه يکی از اعتقادات شيعه است، در طول تاريخ پُر فراز و فرود خود، همواره مورد توجه پژوهشگ...

 • 1401/08/22
زنان و مردان رجعت کننده

از باورهاي ويژة شيعيان، اعتقاد به رجعت و حيات مجدد افراد و گروه‌هاي خاص در پايان تاريخ و ظهور ا...

 • 1401/08/22
آثار رجعت در زندگي معتقدان

اعتقاد به رجعت و بازگشت به دنيا در زمان دولت کريمه، نقش مهمي را در نشاط ديني و اميد به حضور در حکومت...

 • 1401/08/22
رجعت در روايات

 مراد از خبر متواتر روايتي است که در اثر کثرت نقل آن يقيني شده و جاي هيچ گونه ابهامي در آن وجود...

 • 1401/08/22
امکان و اثبات وقوع رجعت

نخست بايد دانست که رجعت به عالم مادّي، مثل حيات مجدّد در قيامت است؛ با اين تفاوت ک ه رجعت محدودتر بو...

 • 1401/08/22
رجعت و معاد

 معاد جسماني، يعني جمع آوري اجزاي پراکنده بدن و تشکيل صورت پيشين انساني و آن گاه روح را به آن ت...

 • 1401/08/22
رجعت

يكي از اعتقادات مكتب شيعه، رجعتِ برخي مردگان به دنيا، پيش از قيامت است. عالمان شيعه، با عنايت به قرآ...

 • 1401/08/22
ظهور، ظرف زماني رجعت

قیامت از وقایعی است که از زمان وقوع آن فقط خداوند خبر دارد و از علومی است که اختصاص به خود خداوند دا...

 • 1401/08/22
اهمیت رجعت

امام صادق (عليه السلام) در ضمن حديثي، روز رجعت را يکي از روزهاي خداوند برشمرده که قدرت و عظمت خداوند...

 • 1401/08/22
ظرف زماني رجعت، در کلام بزرگان

به نظر مي‌رسد علماي بزرگ شيعه از روايات فوق و ديگر روايات استفاده کرده­ و نظرات خود را ابرا...

 • 1401/08/22
وقوع رجعت در ميان پيامبران پيشين

رجعت به معنای زنده شدن مردگان پیش از فرارسیدن قیامت است که درآیات فراوانی از قرآن کریم نیز بدان اشار...