• 1401/09/27
نقش گناه در تاخیر ظهور موعود در ادیان ابراهیمی

 غيبت آخرين حجّت خداوند نماد خشم خداوند بر زمينيان است و بی شک اگر در ترک گناه و معصیت همت کنی...

 • 1401/09/27
غیبت آخرین منجی

يكي از مهمترين مقاطع تاريخ زندگي امام مهدي (علیه السلام) دوران طولاني غيبت آن حضرت است. اين دوره، با...

 • 1401/09/27
قيام رهايي بخش

همان گونه كه اميرمؤمنان(علیه السلام) در دوران حکومتش با دو گونه دشمن مواجه بود؛ يکي علني؛ يعني جبهه...

 • 1401/09/27
مدت حكومت مهدوي و فرضيه هاي پس از آن

آگاهي از آينده تاريخ، جز با استمداد از پيشگويي هاي وحياني قرآن كريم و روشن گري هاي پيشوايان معصوم كه...

 • 1401/09/27
استقرار نظام مهدوي

ابعاد گوناگون دستاوردهاي نظام مهدوي را، مي بايد در اصلاحات مورد نظر آن حضرت جستجوكرد؛ اصلاحات عميق و...

 • 1401/09/27
ظهور آخرین منجی

  دوران ظهور امام مهدي(علیه السلام) مهمترين مقطع زندگي آن حضرت است. بنا به توصيف آيات و روايات،...

 • 1401/09/27
ولادت آخرین منجی

بر اساس نقل مشهور ميان علماي شيعه، امام مهدي (علیه السلام)در صبحگاه جمعه، پانزدهم شعبان سال 255 هجري...

 • 1401/09/27
معرفت آخرین منجی

از نگاه شيعه،  معرفت fبه امام چنان با اهميّت است كه بود و نبود آن، معيار ايمان و کفر شناخته شد...

 • 1401/08/22
آخرین منجی

در طول تاريخ گذشته و آينده، نبردهاي انسان تدريجاً جنبه ايدئولوژيک پيدا کرده و مي‌کند و انسان ت...

 • 1401/09/27
جهان آینده در نگاه ادیان

مساله‌ي ايجاد يك حكومت واحد در جهان و پايان يافتن همه‌ي ستمها و بيدادگري ها از مسايل مهم و...

 • 1401/09/27
سرنوشت مسيحيان در عصر ظهور

از آنجا که حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در پي اجراي آيات قرآن کريم هستند بنابراين هيچ کسي...

 • 1401/09/27
نقش گناه در تاخير ظهور موعود در اديان ابراهيمي

 براي غيبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) عللي ذكر شده اما يكي از مهمترين علل محروم ماندن...

 • 1401/08/22
منجي در اديان هندو

در آيين هندو، موعود نجات‌بخش موسم به «کلکي kalki » در پايان آخرين دوره زماني از ا...

 • 1401/08/22
منجي در آيين بودا

ميتريه همچنين به شکل يک عنصر مهم در گروه هاي منتظران که در کره پيدا شده اند، ظاهر مي شود و اين ان...

 • 1401/08/22
منجي در دين زرتشت

بنظر مي رسد انديشة موعودگرايي زرتشت، سابقه بيشتري نسبت به اديان ديگر داشته باشد؛ بخصوص کساني که تار...

 • 1401/08/22
آنچه درباره موعود یهود باید دانست

ماشيح انساني معمولي است؛ به عبارت ديگر، ماشيح از نظر فيزيکي و جسماني، انساني خاکي و از اولاد بشر...

 • 1401/08/22
عقيده به موعود در ميان يهوديان معاصر

در اصول سيزده   گانه ايمان يهود، بعد از توحيد، نبوت حضرت موسي(عليه السلام)، کتاب تورات،...

 • 1401/08/22
انديشة موعود در آيين مسيحيت

دين مسيحيت ـ به ويژه از ديدگاه مسائل معرفتي و شناختي ـ ادامه دين يهود است. منبع اص لي ديني و فرهنگي...

 • 1401/08/22
مصلح آسمانی ، آرزوی همه ادیان

اميد به آمدن «مصلح بزرگ آسماني»، در آينده­اي روشن و استقرار عدالت و صلح فراگير و هم...

 • 1401/08/22
ادوار تاريخي در نگاه بوداييان

در دين بودايي نيز چون دين هندويي، جريان وجود بر اساس حرکت دوري است، براي عالم آغاز و پاياني واحد مت...