مرکز مجازی مهدویت
داستان
تمثیلات مهدوی
یکی از شیوه های بیان معارف دینی، عرفانی و اخلاقی بهره گیری از ابزار زبان تمثیل و تشبیه است. در این بخش تمثیلات مهدوی قرار داده شده است....
عضویت در خبرنامه