مرکز مجازی مهدویت
مربیان مهدوی و تدریس بر خط

روش تدریس آنلاین همان چیزی است که همه ی معلمان ، مربیان و اساتید جهان باید درباره آن  بدانند....

جهانی‌سازی اندیشة انتظار ظهور

در دنیای امروز، مسئله «جهانی‌شدن» یا «جهانی‌سازی» از مهم‌ترین مسائل توسعه در هر جامعه‌ای است، چرا که به دلایل...

قابلیت‌های رسانه‌ای آموزه مهدویت

رسانه زمینه‌ساز به منظور ایجاد انگیزه در میان منتظران و ارتقای سطح عملکرد آنان در قبال ارزش‌های مهدوی باید...

قابلیت‌های رسانه‌ای آموزه مهدویت

رسانه زمینه‌ساز به منظور ایجاد انگیزه در میان منتظران و ارتقای سطح عملکرد آنان در قبال ارزش‌های مهدوی باید...

معرفت در دعای عرفه

معرفت، گام اولی است که می تواند انسان را از باتلاق جاهلیت نجات داده و زمینه رشد و تعالی را...

معرفت در دعای عرفه

معرفت، گام اولی است که می تواند انسان را از باتلاق جاهلیت نجات داده و زمینه رشد و تعالی را...

معرفت در دعای عرفه

معرفت، گام اولی است که می تواند انسان را از باتلاق جاهلیت نجات داده و زمینه رشد و تعالی را...

معرفت در دعای عرفه

معرفت، گام اولی است که می تواند انسان را از باتلاق جاهلیت نجات داده و زمینه رشد و تعالی را...

معرفت در دعای عرفه

معرفت، گام اولی است که می تواند انسان را از باتلاق جاهلیت نجات داده و زمینه رشد و تعالی را...

RSS