مرکز مجازی مهدویت
برنامه راز: طرح مهدی ستیزی غرب در رسانه ملی

دو تن از کارشناسان گروه غرب و مهدویت مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم (حجه الاسلام شهبازیان و...

مهدی ستیزی

مهدويّت مسأله‌اي مهم براي جامعه‌ي امروز بوده و ستيز با اين تفکر امید بخش ، براي دشمن امري...

RSS