مرکز مجازی مهدویت
در محضر امام (انقلاب ايران سرآغاز انقلاب جهاني )
...
مشارکت در کار منزل

قرآن کريم و روايات ائمه معصومين )عليهم السلام(

آينه‌دار بهار

خواهد آمد و آهوان رميده را ضمانت خواهد کرد و گرگ‌هاي دريده را خجل خواهد ساخت.
خواهد آمد و واژه...

کعبه دل

دست افشان بسر كوى نگار آمده‏ام‏
پاى كوبان ز پى نغمه تار آمده‏ام‏

...
آتش عشق

كيست كآشفته آن زلف چليپا نشود؟!
ديده‌اي نيست كه بيند تو و شيدا نشود

...
عدالت امام مهدی علیه السلام از دیدگاه امام خمینی(ره)

از ديدگاه امام خميني (رحمه الله) انسان سازي و اصلاح جامعه بشري و رسيدن به...

RSS