مرکز مجازی مهدویت
الگوی قرآنی جوان منتظر

قرآن كلام خداوند است كه دستورات الهي در آن نهفته است و انسان مي‌تواند به وسیلة انس...

وظايف جوان منتظر

بي‌شک جوانان از مهم‌ترين سرمايه‌هاي يک جامعه به شمار مي‌آيند؛ چون فطرت و طبيعت پاک جوانان همواره با هيجان...

وظايف جوان منتظر

بي‌شک جوانان از مهم‌ترين سرمايه‌هاي يک جامعه به شمار مي‌آيند؛ چون فطرت و طبيعت پاک جوانان همواره با هيجان...

RSS