مرکز مجازی مهدویت
مهمان عصمت

بی بی! ... سلام! باز هم آمده ام، با دلی لبریز از شوق، با چشمانی در انتظار، آمده ام...

بصیرت و انتظار

پیمودن راه طولانی «انتظار تا ظهور» نیازمند «چراغ راه، است» تا منتظر راستین، پیچ و خم‌ها، عقبه‌ها و پرتگاه‌ها...

RSS