مرکز مجازی مهدویت
سربازان مسيح!

يكي از اصول مشترك بين تمام اديان الهي و اساطير باستاني و اقوام مختلف، مبحث منجي موعود و آخر...

نگاهي ديگر به موضع آخرالزمان در سينماي هاليوود

سردمداران اين حركت، شيطان پرست نيستند؛ چون اساساً هيچ اعتقادي ندارند و به هيچ ماورا و معنويتي قائل نيستند...

آخر الزمان در آثار سينمايي هاليوود

در اين نوشتار پروندة آثار سينماييِ دنياي غرب را دربارة سوژه و موضوع آخرالزمان و ناجي جهاني مي گشاييم...

شيطان در عصر ظهور، در آثار سينمايي

اين‌آثار چنين طراحي شده‌اند كه آخرالزمان را برحه‌اي معرفي نكنند كه در آن، شيطان در ميان انسان‌هاي جهان،...

به سوی یک آخرالزمان مصنوعی و جعلی

اما امروز خیانتکاریها و فتنه‌انگیزیهای این عده ، ابعاد به‌مراتب‌گسترده‌تر و جدی‌تری به‌خود گرفته است. حرکت جدید سردمداران، ...

پروژه آخر الزمان سازی

مسيحيت صهيونيستي، اکنون بهترين پوشش براي پنهان شدن زرسالاران يهودي و مسيحي دنيا شده تا بتوانند در پوشش دفاع...

استعمار و بهره گيري از آخرالزمان

استعمار، زاييده تخيل ما نيست، دوراني از تاريخ جهان است .از درون آن، دو دنياي پيشرفته و عق ب...

استعمار و آخرالزمان

تبليغ كردن انجيل با روحية جنگ‌هاي صليبي از خصوصيات اوانجيليست‌‌ها يا همان مبلّغان انجيلي مي‌باشد؛ آن‌ها با تفسير نادرست...

زنان در آخرالزمان

زنان، به عنوان نيمي از پيكره اجتماع و مهم ترين عامل انتقال ارزش ها در خانواده، از نقش و...

RSS