مرکز مجازی مهدویت
یعقوب کربلا
...
تاثیر آمادگي و پذيرش مردمي در انقلاب مهدوی

يکي از شرايط بسيار مهم براي تحقّّق و پيروزي يک قيام و انقلاب، پذيرش مردمي است. بايد مردم آن را...

RSS