مرکز مجازی مهدویت
مجالس حسینی باید منتظران را اهل کرامت کند

برای قرار گرفتن در رکاب امام حسین(ع) و نائل شدن به زیارت امام زمان(عج) باید بزرگ شویم؛ لذا امام عسکری(ع)...

RSS