مرکز مجازی مهدویت
شروط پیوستن به خیمه امام زمان(عج)

درس نخست رعایت ادب در محضر ولی خدا است، جناب حر(ع) با اینكه در ابتدا راه را بر حضرت سیدالشهداء(ع)...

شروط پیوستن به خیمه امام زمان(عج)

درس نخست رعایت ادب در محضر ولی خدا است، جناب حر(ع) با اینكه در ابتدا راه را بر حضرت سیدالشهداء(ع)...

RSS