مرکز مجازی مهدویت
دیگر قرار بی‌تو ماندن نیست در دل

صبحی دگر می‌آید ای شب‌زنده‌داران

از قله‌های پر غبار روزگاران

...
RSS