مرکز مجازی مهدویت
ما به دنبال تو می‌گردیم و تو دنبال ما

السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما

ما به دنبال تو می‌گردیم و تو دنبال ما

...
دلا تا باغ سنگی، در تو فروردین نخواهد شد

دلا تا باغ سنگی، در تو فروردین نخواهد شد

به روز مرگ، شعرت سوره‌ی یاسین نخواهد شد

...
غروبی را تداعی می‌کنم با شوق دیدارش

سرم را می‌زنم از بی‌کسی گاهی به درگاهی

نه با خود زاد راهی بردم از دنیا، نه همراهی

...
کلید آسمان در دست، مردی می‌رسد از راه

نمازی خوانده‌ام در بارش یک‌ریز ترتیلش

فدای عطر حوّل‌حالنای سال تحویلش

...
می‌رسد بهار و من بی‌شکوفه‌ام هنوز

آه می‌کشم تو را با تمام انتظار

پر شکوفه کن مرا ای کرامت بهار

...
RSS