مرکز مجازی مهدویت
به تمنای طلوع تو جهان چشم به راه

به تمنای طلوع تو جهان چشم به راه

به امید قدمت، کون و مکان چشم به راه

...
اشارات زلالی از طلوع تازه‌ی نرگس...

همین است ابتدای سبز اوقاتی که می‌گویند

و سرشار گل است آن ارتفاعاتی که می‌گویند

...
RSS