مرکز مجازی مهدویت
دوران غیبت از منظرامام رضا (ع)

انحراف جامعه از مسیر خلافت علوی پس ازپیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و عقب گرد به زمان جاهلیت،...

غیبت

غيبت در اصل به معناي چيزي است كه پنهان و پوشيده باشد و غيبت و شهود در نقطه مقابل يكديگرند.غيبت،...

غیبت

غيبت در اصل به معناي چيزي است كه پنهان و پوشيده باشد و غيبت و شهود در نقطه مقابل يكديگرند.غيبت،...

غیبت

غيبت در اصل به معناي چيزي است كه پنهان و پوشيده باشد و غيبت و شهود در نقطه مقابل يكديگرند.غيبت،...

RSS