مرکز مجازی مهدویت
این قصه مال توست، بیا مهربان‏ترین!

اما تو با نیامدنت نیز حاضری
کم نیست از تو چیزی از این‏‎سان نیامدن

...
RSS