مرکز مجازی مهدویت
خواست و دغدغه ی امام
...
محبّت و دوستي؛ویژگی رفتاری منتظران

اخلاق و وظایف منتظران واقعی در زمان غیبت، دوری از اعمال زشت و ناپسند و آراسته شدن به فضایل...

RSS