مرکز مجازی مهدویت
امامت در کودکی

روايـت هــا و شواهد تاريخي ، گوياي آن است که پيش از حضرت مهدي (عجل الله فرجه) در ميـان...

ارتباط راه سبز و راه سرخ (1)

در اين عالم، به جهت نظمي که خداوند متعال در آن قرار داده است، بين همة اجزاء و افراد،...

ارتباط راه سبز و راه سرخ (2)

در اين عالم، به جهت نظمي که خداوند متعال در آن قرار داده است، بين همة اجزاء و افراد،...

وقوع رجعت در ميان پيامبران پيشين

رجعت به معنای زنده شدن مردگان پیش از فرارسیدن قیامت است که درآیات فراوانی از...

RSS