مرکز مجازی مهدویت
استاد و شاگرد

استاد قرائتی درباره تجربیات تدریسی خویش بیان می کنندکه : استادى داشتم...

استاد و شاگرد

استاد قرائتی درباره تجربیات تدریسی خویش بیان می کنندکه : استادى داشتم...

بدون تکلف

حجت الااسلام محسن قرائتی، روحانی ، مبلغ، مفسر قرآن و معلم است. روان گویی، استفاده از تمثیل، ایراد مطالب...

بدون تکلف

حجت الااسلام محسن قرائتی، روحانی ، مبلغ، مفسر قرآن و معلم است. روان گویی، استفاده از تمثیل، ایراد مطالب...

بدون تکلف

حجت الااسلام محسن قرائتی، روحانی ، مبلغ، مفسر قرآن و معلم است. روان گویی، استفاده از تمثیل، ایراد مطالب...

تجربیات کلاسداری

من در کلاس های خودم تجربه کرده ام که ؛ انتقال پیامهای تربیتی به کودکان، نوجوانان...

اهمیت آموزش از طریق فضای مجازی

در عصر حاضر، بنا بر شرایط پیش آمده اهمیت آموزش مجازی و ضرورت فراهم کردن زیرساخت های لازم برای...

اهمیت آموزش از طریق فضای مجازی

در عصر حاضر، بنا بر شرایط پیش آمده اهمیت آموزش مجازی و ضرورت فراهم کردن زیرساخت های لازم برای...

اهمیت آموزش از طریق فضای مجازی

در عصر حاضر، بنا بر شرایط پیش آمده اهمیت آموزش مجازی و ضرورت فراهم کردن زیرساخت های لازم برای...

RSS