مرکز مجازی مهدویت

کسی به باغچه بعد از تو آب خواهد داد؟

کسی به باغچه بعد از تو آب خواهد داد؟
به روزهای جهان، آفتاب خواهد داد؟

کدام دامن پر مهر می‌شود بالش؟
به گریه‌های یتیمانه خواب خواهد داد

کدام عشق به این سفره‌های نان و نمک
پس از عبور تو رنگ و لعاب خواهد داد

مرا هر آینه او از سکوت پر کرده است
هم او که آه مرا بازتاب خواهد داد

برای آنکه بگیریم انتقامت را
خدا به گردش دنیا شتاب خواهد داد

زمانه‌ای که به زهرا چنین جفا کرده است
مگر سلام علی را جواب خواهد داد!؟

 

اعظم سعادتمند