مرکز مجازی مهدویت

نگاهی به اخبار پیشگویی ها،حوادث کنونی جهان از منظر کتاب مقدس

در سالیان اخیر سایت های بسیاری با هدف بررسی پیشگویی های کتاب مقدس بنیان نهاده شده و به بحث و تبادل نظر در این رابطه می پردازند. در ادامه بررسی و معرفی سایت های آخرالزمانی در غرب، در این نوشتار به بررسی سایتی می پردازیم که در صدد اطلاع رسانی حوادث پیشگویی شده در کتاب مقدس بر آمده است و  از این سایت مطلبی را در مورد تحرکات داعش و ارتباط آن با مهدویت و نیز کتاب مقدس مرور می کنیم.

سایت prophecynewswatch.com هدف خود را در اطلاع رسانی اخبار پیشگویی های کتاب مقدس اعلام نموده است و شعاری که در صفحه ابتدایی آن نقش بسته "آگاه نگاه داشتن شما از رویدادهای جهان از منظر و چشم انداز کتاب مقدس" می باشد. در این راستا این سایت گروه های 9گانه ای ترتیب داده و حوادث و اخبار جهان معاصر را در گرایشهای پیشگویانه زیر تقسیم بندی نموده است:

  1. جایگاه ایالات متحده آمریکا در پیشگوییها
  2. اسرائیل، گاه شمار خداوند
  3. آیا بار دیگر امپراطوری روم احیا می شود؟
  4. جنگ یاجوج و ماجوج
  5. ارتداد در مسیحیت
  6. ظهور اسلام
  7. دانش افزایی و فن آوریهای نوین
  8. جهان بینی و مسائل مسیحیت
  9. دیگر مسائل مهم جهان

این سایت در بازه های زمانی اخباری را در حوزه های مذکور عنوان نموده و تحلیل خود را از آن اخبار ارائه می نماید. متأسفانه به دلیل عدم وجود صفحه توصیف (About) ماهیت گردانندگان سایت مشخص نیست ولی از اخبار و شیوه تحلیل آن می توان حدس زد مطالب سایت هم نوا با یکی از دهها گروه مسیحیان اوانجلیستی در آمریکاست.

مناسب است برای نمونه یکی از خبرها و تحلیلهای اخیر این سایت به طور مختصر ارائه گردد. در نوشته ای با عنوان « ظهور داعش و مهدی موعود» (The Rise Of ISIS And The Coming Mahdi) که در تاریخ 18 ژوئن 2014 برابر با 27 تیرماه 1393 منتشر شده[1] چنین آمده است:

هدف داعش –همچون بسیاری گروههای جهادی دیگر- ایجاد یک دولت اسلامی است که تنها با تعالیم {حضرت} محمد شکل بگیرد. داعش توانسته با یک جنبش نظامی متعصب و رهبری باتجربه و به کارگیری استراتژی نظامی موفق، شهرهای بزرگی را در شمال عراق و غرب سوریه تصرف کند و از زمره موفق ترین جنبشهای جهادی در طول تاریخ به حساب آید.

این نوشتار در ادامه به ارتباط بحث مهدویت با داعش می پردازد و چنین می نویسد:

داعش فارغ از خشونت و رسانه های تحت پوشش خود، یکی از صدها گروه انشعابی از اسلام است که در پی اتحاد مردمانش پیش از بازگشت مهدی (یکی از نوادگان محمد که در آخرالزمان با کمک عیسی مسیح بر جهان فائق آمده و تمام دنیا را مسلمان می کند) است. البته داعش برای رسیدن به این هدف بسیار خشن است و به کشتار بیرحمانه همه کسانی می پردازد که مسلمان واقعی نیستند.

در ادامه نوشته ارتباط این موضوع با مطالب کتاب مقدس بدین صورت مطرح می شود:

این رویدادهای آخرالزمانی قابل تأمل و توجه هستند. یکی از شهرهایی که به آن توجه ویژه ای در مسائل آخرالزمانی کتاب مقدس شده، بابل است...در باب 17 کتاب مکاشفات یوحنا، بابل به زنی تشبیه شده که بر جانوری سوار است و هرکس را که به حقیقت عیسی شهادت می دهد، قلع و قمع می کند. به خاطر داشته باشید که این تشبیه اشاره به نظامی سیاسی در جهان در آخرالزمان دارد. در حالی که توجه بسیاری تنها به تحرکات نظامی و سیاسی گروه های جهادی معطوف شده، نباید مکان مهم داخل کشور عراق –یعنی بابل- را از خاطر برد. آیا از همین مکان قرار است مهدی ظاهر شود و یا حکومت خویش را به دست بگیرد؟

در انتهای این نوشتار چنین نتیجه گیری شده است:داعش تنها یک قطعه از اتفاقاتی است که در آن گروههای ستیزه جوی مسلمان است که برای رسیدن به قدرت تحت یک قدرت واحد اسلامی سالهاست می جنگند... هرگونه ایده صلح میان گروههای مختلف اسلامی بیشتر در شکل نظامی بوده است و نه شکل سیاسی. در نزد مسلمانان این مهدی است که با ظهور خود این مساله را فیصله می دهد.

پی‌نوشت:

[1]http://www.prophecynewswatch.com/2014/June18/184.html

تهیه و تنظیم گزارش: زهیر دهقانی آرانی