مرکز مجازی مهدویت

مرا جز با تو بودن آرزو نیست


 اولین شب جمعه از ماه رجب را لیلة الرغائب  گویند که معنای ظاهری آن عبارت است از (شب آرزوها) یعنی شبی که باید رغبت های درونی انسان، جهت متعالی یافته و در مسیر عبودیت و بندگی حضرت حق انتظام و ارتقاء یابد.
 رغبت های درونی ما از فرهنگ و باورهای درونی، نشأت می گیرد و این رغبت، همان تمایلاتی است که ما را وا می دارد تا به جِد زندگی خویش را در مسیر تحقق آنها راهبری و مدیریت نمائیم.
 پس در این شب از خدا بخواهیم تا :
اولاً : در مسیر عبودیت و بندگی ما را هدایت کند.
و ثانیاً:  اشتیاق درونی، را نسبت به درک فرهنگ انتظار دو چندان نماید.
و بالاخره ما را در دنیا و آخرت هم سو و هم جهت با حجت خدا قرار دهد .