مرکز مجازی مهدویت

انقلاب اسلامی، یک انقلاب منتظرانه است


 چهل و یک سال پیش، امام خمینی (رحمه الله علیه) یک حرکت ناب تربیتی، تحت عنوان انقلاب اسلامی را آغاز کرد، تا با هدف زمینه سازی جهت ظهور، بتواند به مراتبی از رسالت امت در عصر غیبت، عینیت بخشد.
 انقلاب اسلامی، در راستای هدف فوق با رهبری امام راحل (ره) به جد در مقابل جهان خواران شرق و غرب ایستاد، تا ندا و فریاد انقلاب اسلامی به گوش مستضعفان جهان برسد و جهان برای استکبار و طواغیت زمان نا امن شود.
 انقلاب اسلامی با آن هدف بزرگ و متعالی، بر روی پای خویش محکم ایستاد. آنهم تا جائیکه در دفاع مقدس نشان داد که امت اسلامی در ام القرای انقلاب اسلامی نه تنها (بیدی) نیست، که از هر (بادی) بلرزد، که توانمند است ریشه آلوده شجره خبیثه استکبار جهانی را که از سرچشمه کفر و نفاق و ظلم و تجاوز، آبیاری می شود را سوزانده و برای همیشه بخشکاند.
 هنوز که هنوز است انقلاب در حال جنگ و ستیز با عوامل کفر و الحاد است. چرا که با (فرهنگ انتظار) مانوس است و با امید به طلوع صبح ظهور به صورت خود جوش در راستای تحقق رهنمودهای خلف صالح امام راحل توانسته است به پیروزی های مهمی، در حریم مسائل علمی- سیاسی- اجتماعی و فرهنگی نائل آید و اکنون در جبهه اقتصادی مشغول مبارزه است
 همه باید دست به دست هم دهیم از این شجره طیبه نظام اسلامی پاسداری نمانیم

کانال مرکز مجازی مهدویت:

http://eitaa.com/mahdi313com