مرکز مجازی مهدویت

ارتباط متقابل حضرت زهرا (س) و امام مهدی(ع)


یكی از بزرگترین رمز و رازهای هستی و زیباترین پیوند ارتباط بین سرور خلایق،[1] امام مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) و سرور زنان[2] حضرت زهرا (سلام الله علیها) است. این چه سرّی است كه بارها، گلواژه زیبا و دلنشین «مهدی» جسم و جان كوثر هستی را طراوت بخشید و گلستان حیاتش با گل نرگس معطر گشت. یوسف زهرا سلام الله علیها نیز جام عمرش لبریز از عشق به مادر است. این ارتباط و پیوند وسیع و وثیق سبب شده كه خرمنی در این خصوص خلق شود و در این صفحه، خوشه‌هایی تقدیم می‌شود.
مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) و مژده زهرا (سلام الله علیها)
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) كه خودش از بشارت به مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) توسط جبرئیل امین، غرق در سرور و شادی است،[3] پاره تن خود را نیز غرق در شادی ساخته و می‌فرماید: «ابشری یا فاطمة فان المهدی منك؛[4] بشارت باد بر تو كه مهدی از نسل توست.»
آری هرگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بخواهد، نازدانه‌اش را تا آخرین درجة شاد سازد، سخن از مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) به میان می‌آورد: «و من ذریتك المهدی یملا الله عزوجل به الارض عدلا، كما ملئت عن قبله جورا»[5] و مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) از فرزندان توست كه خداوند متعال توسط او زمین را از عدل پر خواهد كرد، همچنانكه پیش از آن از جور پر شده است.
یاد مهدی عجل الله تعالی فرج الشریف تسلی زهرا (سلام الله علیها)
آخرین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) الهی بارها برای خشنودی و تسلی پارة تن و جانش، در حساس‌ترین و بحرانی‌ترین، زمان‌ها، یاد مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) را تقدیم می‌فرمود.
وقتی بغض، گلوی زهرا (سلام الله علیها) را می‌فشرد و اشك، گونه‌هایش را می‌شست، یكی از كارهای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برای خوشحالی و تسكین زهرا (سلام الله علیها) این جمله بود: «والّذی نفسی بیده و منّا مهدی هذه الامّه الّذی یملأ الارض قسطاً و عدلا، كما ملئت ظلماً و جوراً؛ سوگند به آنكه جانم در دست اوست! مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) این امت از ما خاندان است كه خداوند به وسیلة او زمین را از عدل و داد پر می‌كند، همانگونه كه از ستم و جور پر شده باشد».[6]
در روایت دیگری می‌فرماید: «مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) این امت از ما خاندان است، آنگاه كه دنیا را هرج و مرج فرا گیرد و آشوب‌ها آشكار گردد، راه‌ها بسته شده، برخی، بعضی دیگر را غارت كنند، بزرگان به كوچكان رحم نكرده و كوچكان احترام بزرگان را رعایت نكنند، در آن هنگام خداوند متعال نهمین هدایت‌گر از نسل حسین (عجل الله تعالی فرج الشریف) را بر می‌انگیزاند، او دژها و قلعه‌های گمراهی و دل‌های بسته شده را فتح می‌كند، او برای زنده ساختن دین در آخرالزمان قیام می‌كند. همچنان كه من در اول زمان قیام كردم و زمین را از عدل و داد پر می‌كند همچنان كه از جور و ستم پر شده باشد».[7]
آری! اشرف مخلوقات، یگانه دخترش، سرور زنان عالم را با یاد مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) و مژدة ظهور دل‌داری می‌دهد. زیرا نام و یاد «مهدی» از ابتدای هستی برای معصومان شناخته شده است و حتی حضرت زهرا (سلام الله علیها) به هنگام نام بردن فرزندان معصومش برای سهل بن سعد انصاری به هنگام رسیدن به نام او در وصفش می‌فرماید: «او كسی است كه خداوند شرق و غرب زمین را به دست او می‌گشاید».[8]
مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) زینت لوح فاطمه (سلام الله علیها)
در تولد امام حسین (علیه السلام)برای خشنودی و چشم‌روشنی مادر هستی، جبرئیل امین، هدیة آسمانی به عنوان حدیث لوح تقدیم نمود كه درخشش تعابیر و تعاریف و توصیفات امام مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) در این لوح جایگاه ویژه‌ای دارد. به عبارت دیگر نام و یاد یوسف زهرا، جلوه‌ای ویژه در این عطیه مقدس و منور دارد، امام مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) در این لوح منور با عنوان «رحمت بر عالمیان» «و كسی كه كمال موسی و بهای عیسی و صبر ایوب دارد» ذكر گردیده است كه جلال و جمال خاصی به این هدیه داده است».[9]
زهرا (سلام الله علیها) خواهان نرجس
حضور سبز طاهرة مقدسه، زهرای مرضیه به همراهی حضرت مریم و هزار فرشتة بهشتی، برای افتخار بخشیدن به نرجس، جلوه‌ای از این راز و رمز است كه سخنان حضرت مریم به نرجس خاتون در عالم خواب، ذره‌‌ای از این پرتو است. حضرت مریم به دخترش فرمود : «زهرا سرور بانوان جهان و مادر همسر توست» لذا نرجس دامن زهرا را گرفته و اسلام آورد و بانوی عالم، عروسش را در آغوش گرفت.[10]
زهرا (سلام الله علیها) چشم انتظار دولت مهدی
تمام ظلم‌هایی كه بر جهان هستی روا داشته شده پیامد ظلمی است كه به حضرت زهرا (سلام الله علیها) شده و با نقشة شوم سقیفه، مدار خلافت را از خانة او به جای دیگری انتقال دادند، بنابراین مظلومان عالم به خصوص بزرگترین مظلومة عالم‌چشم انتظار دولت عدل فرزندش است كه ظلمِ سنگین تاریخ پاسخ داده شود و ظهور رحمت واسعة الهی عزیزش، نعمتی برای ظالمان باشد.[11]
زهرا (سلام الله علیها) الگوی مهدی
برجسته‌ترین و گویا‌ترین این پیوند و ارتباط در كلام امام مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) شكوفا شده است. یوسف زهرا (سلام الله علیها) می‌فرماید: «فی ابنه رسول الله لی اسوه حسنه»[12] و دختر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای من الگوی نیكویی است.
امام مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) مانند مادرش زهرا (سلام الله علیها) با ایثار و تلاش و نپذیرفتن بیعت طاغوت‌ها خط مستقیم ولایت را معرفی و خط كفر و نفاق و بدعت را رسوا می‌سازد و در حقیقت دولتی كه زهرا (سلام الله علیها) تشكیل داد صاحب آن مهدی است؛ بنابراین یكی از القاب مقدس امام زمان (عجل الله تعالی فرج الشریف) «صاحب الدوله الزهرا است».[13]
اما آنچه از فرمایش امام مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) درس می‌گیریم این است كه فاطمه (سلام الله علیها) برترین الگو و سرمشق برای منتظران است؛ زیرا وقتی فاطمه (سلام الله علیها)، الگوی مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف) است، ما هم باید به امامِ خود اقتدا كنیم و دختر پیامبر را الگو خود قرار دهیم.
در پایان لازم است جلوه‌ای از توسل به حضرت زهرا (سلام الله علیها) و حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرج الشریف)كه هر دو سفره‌دار عالم هستند بیان شود: علامه مجلسی روایت می‌كند، اگر حاجتی داشتی و سینه‌ات برای او تنگ شده، دو ركعت نماز بخوان؛ بعد از سلام نماز، سه مرتبه تكبیر بگو و تسبیحات حضرت زهرا (سلام الله علیها) را بخوان؛ سپس به سجده برو و صد مرتبه بگو: «یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی»؛ پس گونة راست را بر زمین بگزار و همین را صد مرتبه بگو؛ و بعد از آن گونة چپ را بر زمین بگذار و همین را صد مرتبه بگو، و سپس به سجده برو و همین را صد و ده مرتبه بگو، و حاجت خود را یاد كن؛ به درستی كه خداوند برآورده می‌كند..[14]
امام جواد (علیه السلام) هر روز، هنگام زوال به مسجد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رفته و پس از سلام و صلوات بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و سلم به سراغ خانه مادرش زهرا (سلام الله علیها) كه در همان نزدیكی قبر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) است می‌رفت و كفش‌هایش را در آورده و با نهایت ادب و خضوع، داخل خانه شده و در آنجا نماز و دعا می‌خواند و دقایق طولانی به عبادت مشغول می‌شد و هرگز دیده نشد به زیارت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برود و سراغ مادرش را نگیرد.[15]
همچنین نقل است كه آن حضرت در چهار سالگی به شدت در غم و اندوه غوطه‌ور شده بود، پدر بزرگوارش از سبب آن می‌پرسد. حضرت جواد(علیه السلام)  از مصیبت‌های مادرش زهرا (سلام الله علیها) و انتقام عصر ظهور یاد می‌كند.[16]

پی نوشت:

[1] . «لو قد قام سید الخلق»، فروع كافی، ص 207، ح 346.
[2] . ر.ك فصلنامه انتظار، ش 7، ص 83 و ش 12، ص 414.
[3] . بحارالانوار، ج ،51 ص 77.
[4] . كنزالعمال، ج 2، ص 105.
[5] . بحارالانوار، ج 40، ص 66.
[6] . بحارالانوار، ج 28،ص 52.
[7] . بحارالانوار، ج 36، ص 307.
[8] . بحارالانوار، ج36 ، ص 352.
[9] . كمال الدین، ج 2، ص 290؛ بحارالانوار، ج 26 ص 159.
[10] . كمال الدین، ج 2، ص 384؛ بحارالانوار، ج 51 ص 61.
[11] . بحارالانوار، ج 22،ص 368.
[12] . بحارالانوار، ج53 ، ص 180.
[13] . نجم الثاقب، ص 80.
[14] . بحارالانوار، ج 102، ص254 ، ح 13.
[15] . همان.
[16] . چشمه در بستر، ص 505.

نگارنده : محمدرضا فوادیان، مجله امان شماره 41