مرکز مجازی مهدویت

موعود فطرت؛ پژوهشی در فطری‌ بودن انتظار

کتاب «موعود فطرت؛ پژوهشی در فطری‌بودن انتظار» توسط انتشارات موعود عصر منتشر شد.

نظریه انتظار و اندیشه مهدویت را می‌توان تنها فرهنگ اصیلی تلقی نمود که با فطرت انسانی انسان سازگار است. چرا که انسان به حکم نوعیت خاص خود ولو بالقوه، شخصیت معین و راه و مقصد معین دارد که قائم به فطرت خدایی اوست و آن فطرت خود واقعی او را تعیین می‌کند و مسخ شدن و نشدن انسان را با ملاک‌های فطری و نوعی انسان می‌توان سنجید، نه با ملاک‌های تاریخی و ….

کتاب «موعود فطرت؛ پژوهشی در فطری‌بودن انتظار» تلاشی است برای اثبات اینکه اندیشه مهدویت و انتظار و چشم داشت آمدن یک منجی و مصلح بزرگ آسمانی و جهانی و امید به آینده‌ای روشن و استقرار صلح و عدل و امنیت، پیش از آنکه به عوامل بیرونی، اجتماعی، اقتصادی یا تاریخی مرتبط و وابسته باشد، امری فطری و طبیعی است که با ذات سرشت آدمی سر و کار داشته و با آفرینش هر انسانی همراه است.

 نسخه الکترونیکی این کتاب به زودی در اپلیکیشن‌های کتاب طاقچه، کتابراه، فراکتاب و … قرار می‌گیرد.

پی نوشت:

1.خبرگزاری مهر 

تنظیم برای سایت : آمنه غفاری