مرکز مجازی مهدویت

وقار و متانت مربی

مربی یک الگوی با نفوذ است پس نمی تواند نسبت به اخلاق و رفتار خود آزاد و بی تفاوت باشد، زیرا محدوده اخلاقیاتش فراتر از خود اوست.

او تنها مسئول خودش نمی باشد بلکه مسئولیت تعدادی از انسانهای جامعه را نیز بعهده گرفته است.

بنابرین مربی باید به این مسئولیت سنگین و ارزشمند و میزان و مقدار نفوذش در مخاطبان خوب بیندیشند و با اصلاح، اخلاق و رفتار خویش بهترین الگوها را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

 ویژگی های اخلاقی

 از آنجا که ویژگی های اخلاقی یک مربی یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذاری او در متربیان است؛ مربیان می توانند با اصلاح خویشتن، نقش اصلی را در تربیت مخاطبان ، داشته باشند.

وقار و متانت مربی

وقتی مربی؛ خود با وقار و متانت و آرامش در كلاس درس حاضر می شود و از صداي بلند و داد و بيدادهاي بي جا پرهيز می کند اين آرامش و متانت بر مخاطبان نيز تاثير خواهد گذاشت و باعث خواهد شد كه آنها نيز در كلاس آرامش داشته باشند و از سر و صداي بيجا و بي انضباطي پرهيز نمايند.

لبخند بزنید

وقتی به مخاطبان خود لبخند می‌زنید، این حس را منتقل می‌کنید که آنها را دوست دارید و وجودشان برای‌تان شادی‌بخش است. لبخند زدن باعث می‌شود ارتباط بهتری با مخاطبان خود داشته باشید مخصوصا مخاطبان اگر کودک و نوجوان باشند .

لذا ما مربیان مهدویت باید سعی کنیم در حین تدریس و کلاسداری در راستای آموزش مفاهیم مهدوی آرامش و متانت لازم را داشته باشیم زیرا تُن صدا ي مربی در آرامش فراگيران بسيارموثر است.

پی نوشت:

1. برگرفته از سایت روش تدریس، سایت روش های تدریس برتر