مرکز مجازی مهدویت
منتظر واقعی
آن منتظر واقعی امام زمان علیه السلام فرمود: همین طور که الان زندگی می کنم....
پرداختن مربی به خویشتن پیش از تربیت دیگران
یکی از مهم ترین روش های تعلیم و تربیت پرداختن مربی به خویشتن پیش از تربیت دیگران است ...
مربی کیست؟
لذا مربی فردیست که ؛ با تکیه بر اندیشه الهی ، انسان و موقعیت های گوناگون او...
RSS