مرکز مجازی مهدویت
مربیان مهدوی و تدریس بر خط
روش تدریس آنلاین همان چیزی است که همه ی معلمان ، مربیان و اساتید جهان باید درباره آن  بدانند....
اصل مداومت و استمرار در تدریس
اهمیت آموزش آموزه های دینی به کودک از سویی و طولانی بودن دوره ساختار ذهنی و روانی کودکی...
اصل تدریج در آموزش مفاهیم دینی
 آموزش مفاهیم دینی دارای مراحل و درجات است و این مراحل و درجات به دلیل تفاوت در رشد...
تدریس به شیوه حل مساله
 حل مساله یکی از روشهای فعال تدریس است در این روش مربی با طرح یک مسئله که می...
روش الگویی
در اسلام تنها گفتار زيبا و دلفريب نمي تواند انسان را الگوی ديگران قرار دهد بلكه اين عمل است كه...
روش بارش فکری
در روش بارش فکری ، مخاطبان با آزادی تمام کلیه ی مطالبی را که درمورد موضوع تدریس به ذهنشان می...
روش بحث گروهی
بحث گروهی، گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که موردعلاقه مشترک مخاطبان در بحث است....
روش نمایشی
یکی دیگر از روشهای تدریسی که ؛مربیان می توانید درکلاس از آن استفاده کنید روش نمایشی است . منظور از...
زمان شناسی در تدریس
مربی مهدوی ، باید زمانی را برای تدریس انتخاب کند که مخاطب برای پذیرش مطلب آماده باشد....
RSS