مرکز مجازی مهدویت

درد ما نیامدن تو نیست..

درد ما نیامدن تو نیست..

ما همیشه کارهای واجب تری برای انجام دادن داریم ...

مثلا یکی دغدغه اش این است که عکس سیاه و سفید چالشش قشنگ تر باشد

دیگری با کیفش کلنجار میرود که محتویات داخلش شیک تر به چشم بیایند...

من وقتم را بدون توجه به این که تو امام وقت و زمان هستی صبح تا شب به بطالت میگذرانم

دیگری حتی برای آمدنت دعا هم نمیکند و تو بین روزمرگی های بیهوده اش گم شده ای...
.
ما مدام درگیر مجازی ها و چالش بازی هایمان هستیم
.....
بیخیال اینکه دنیای واقعی مان محتاج حضور توست....

کلمات کلیدی :

نظر شما :