مرکز مجازی مهدویت

حق الناس گره کور زندگیآیت الله قاضی طباطبایی: «تا حقوقی که بر گردنت هست، ادا نکنی؛ باب قرب و معرفت باز شدنی نیست؛ این ها مال خداست و خدا رضایت خود را در رضایت خلق قرار داده  است».
شریف ترین مخلوق خداوند كه صاحب حق است انسان می باشد. حقوق مردم، برای خداوند بسیار با ارزش است تا جایی كه خداوند از حق خود می گذرد اما از حق مردم نمی گذرد.
این بیانگر این امر است كه احترام به حقوق دیگران و ادای آن یكی از اساسی ترین اهداف ادیان آسمانی به خصوص دین اسلام است.
 و یکی از وظایف مهم یک مهدی یاور رعایت حقوق دیگران است و با رعایت این حقوق، می توان دل امام زمان خود را بدست آوریم.