مرکز مجازی مهدویت

چه عواملي باعث مي‌شود، امام زمان را نشناسيم؟

عامل اول: عدم شناخت دين
كساني كه فهم درست از آموزه‌هاي دين و معارف الهي ندارند چگونه مي‌توانند به معرفت امام و حجت الهي برسند و از فيوضات معنوي امام بهره ببرند، لذا در روايتي از امام صادق(علیه السلام) چنين آمده است:

«لا خير في من لا يتفقّه من اصحابنا؛

هرگاه از ياران و اصحاب ما هر يك عميقانه به مسائل دين ننگرد خيري در او وجود ندارد».

البته منظور حضرت فقاهت مصطلح نيست بلكه منظور حضرت فهم درست و روشن در آموزه‌هاي دين است، زيرا همه نمي‌توانند فقيه باشند
لذا از اين عبارت امام صادق (علیه السلام) مي‌توان فهميد بيشترين خسارت و زيان عدم شناخت دين است، و اين امر نه تنها باعث خسارت فردي نيست بلكه جهالت و ناداني در امور دين براي جوامع ديني خسارت جبران ناپذيري را به همراه دارد و ائمه علیهم السلام همواره از اين افراد نادان و سطحي‌نگر بيشترين نگراني را داشتند.

سایر عوامل را از لینک زیر مطالعه نمایید:

http://www.mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=25