مرکز مجازی مهدویت
خواست و دغدغه ی امام
...
او مشتاق ماست
...
باید محبت امام در وجودت مستقر شود.
...
اساس عشق
عشق امام زمان علیه السلام اصل و اساس است. همه فروع و اصول، بر آن محبت استوار شده است....
امامت تو را به عشقش می خواند
امام عصر علیه السلام با خوبی های بی نهایتش و لطف و پرده پوشی اش، تو را به عشقش می...
خواست و دغدغه ی امام و محبوبمان
...
همت بالا
...
RSS