مرکز مجازی مهدویت

با تو عهد می بندیم

سلام بر وارث انبيای الهى و بر خاتم اوصيای پيغمبران
  سلام بر مهدى امتها و جامع تمام كلمات وحى الهى
  سلام بر آفتاب شام ظلمانى جهان و ماه تمام ايمان
  سلام بر بهار اهل عالم و شادى بخش روزگار
  سلام بر عزت بخش دوستان خدا و ذليل كننده دشمنان او
  اماما اگر سایه اعصار بر سرمان دست پیری کشد و عمرمان به درازا انجامد و زمانه ها درگذرند،
  آنچه را بر توشه محبت خویش می افزاییم، تنها یقین توست و آنچه در دارایی خویش می ستاییم، عشق توست و توسل و اعتماد به تو؛
  توقّع ما از زیستن و انتظار ما از زندگی، تویی!... تویی!.. . یا صاحب الزمان
  خدایا تو را شکر گذاریم که بر ما نعمت امامت و ولایت عطا کردی، پرودگارا تو را سپاس که ما را با نور خود آشنا کردی، و ما را به محبت پیامبر و اوصیایش کرامت دادی؛ خدایا یاریمان کن تا قدر این نعمت ها را بدانیم.
  خدایا در این روز امامت حضرت صاحب الزمان  از تو می خواهیم که ما را به نفسِ سرکشمان وامگذار تا پی طغیان و نارضایتی تو نرویم و ما را از موجبات ناخرسندی امامان بر حذر دار، به حق مهربانی و نعمت نوازیت ای نهایت آرزوی مشتاقان.
  خدایا  امروز و تمام ایام زندگانیمان با امام زمانمان تجدید بیعت می کنیم و عهد می بندیم؛ وگره می خوریم؛
 ای امام حی  با تو بیعت می کنیم که ، در برابر فرامین تو تسلیم و مطیع محض باشیم.
  خدایا ما را از یاران و کمک کاران او و دفاع کنندگان و حمایت کنندگانش از او قراد ده و ما را در زمره شتابندگان به سوی او در برآوردن خواسته هایش قرار ده.
  اماما این عهد را با افتخار گردن می نهیم و  از تو می خواهیم که در مسیر سبز انتظار یاریمان کنی تا در فتنه ها و حوادث و ناملایمات روزگارِ غیبت بر ایمانمان ثابت قدم بمانیم.
  اماما! ای مهربان تر از مادر! ای معدن کرم و رحمت! دیر فهمی و غفلت ما را ببخش و ما را حلال کن، تو از دل همه ی ما آگاهی و خوب می دانی که گناهان و جفاهای ما از سر دشمنی و لجاجت با تو نبوده است؛ بلکه از سر ناآگاهی و غفلت بوده، و از تو عاجزانه می خواهیم که این غفلت را از ما دور نما و یاد و نام مبارکت را ملکه قلب و زبانمان قرار ده.
  اماما به فریاد ما برس و این فرزندان ضعیف و ناتوان خود را کمک کن، که به عشق تو دل های مرده و بی فروغ زنده و نورانی می گردد. تو محبوب ترین خلق نزد خدائی از او بخواه که دل های ما را به یادش زنده کند و به عشق تو سرمست سازد.

مرکز مجازی مهدویت:
eitaa.com/mahdi313com

نظر شما :