مرکز مجازی مهدویت

میلاد سید الکریمحضرت عبدالعظیم علیه السلام راوی حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه» است و او نقش یار باوفای امام را در سنگر فرهنگی به آیندگان نشان داد و می تواند الگوی همه منتظران باشد، که قصد دارند در سنگر فرهنگ، در مقابل هجمه و شبیخون فرهنگی دشمن پست و زبون مردانه بایستند.
او از چنان مقام و جایگاهی در نزد اهل بیت، خاصه امام زمان خویش علیه السلام برخوردار است، که این امید را در قلب شیعیان ایجاد می کند؛ که زیارت آن عزیز می تواند با زیارت امام حسین علیه السلام هم وزن باشد.

 سالروز میلاد سیدالکریم بر مهدی یاوران مبارک باد