مرکز مجازی مهدویت
منجي گرائي از ديدگاه قرآن (آيات وراثت صالحان)
منجي گرائي از خصوصيات انديشه انسان هاست به همين خاطر هيچ گروه يا قومي را نمي بينيد مگر اينکه...
تقریب ادیان از منظر انتظار
«اعتقاد به موعود» تنها نشانگر يك باور اسلامي (با رنگ خاص ديني) نيست، بلكه افزون بر آن عنواني است...
منجي گرائي از ديدگاه قرآن
منجي گرائي از خصوصيات انديشه انسان هاست به همين خاطر هيچ گروه يا قومي را نمي بينيد مگر اينکه...
ملت های جهان در انتظار مصلح جهاني
مسأله‌ي عقيده به ظهور مصلحي جهاني امري عمومي و همگاني است و مختص مكاتب و اديان مذكور نبوده، بلكه...
نقش گناه در تاخیر ظهور موعود در ادیان ابراهیمی
 غيبت آخرين حجّت خداوند نماد خشم خداوند بر زمينيان است و بی شک اگر در ترک گناه و معصیت...
آخرین منجی
در طول تاريخ گذشته و آينده، نبردهاي انسان تدريجاً جنبه ايدئولوژيک پيدا کرده و مي‌کند و انسان تدريجاً از...
غیبت آخرین منجی
يكي از مهمترين مقاطع تاريخ زندگي امام مهدي (علیه السلام) دوران طولاني غيبت آن حضرت است. اين دوره، با توجّه...
قيام رهايي بخش
همان گونه كه اميرمؤمنان(علیه السلام) در دوران حکومتش با دو گونه دشمن مواجه بود؛ يکي علني؛ يعني جبهه معاويه و...
مدت حكومت مهدوي و فرضيه هاي پس از آن
آگاهي از آينده تاريخ، جز با استمداد از پيشگويي هاي وحياني قرآن كريم و روشن گري هاي پيشوايان معصوم كه...
RSS