مرکز مجازی مهدویت
نقش گناه در تاخير ظهور موعود در اديان ابراهيمي
 براي غيبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) عللي ذكر شده اما يكي از مهمترين علل محروم ماندن جامعه و...
سرنوشت مسيحيان در عصر ظهور
از آنجا که حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در پي اجراي آيات قرآن کريم هستند بنابراين هيچ کسي...
منجي در اديان هندو
در آيين هندو، موعود نجات‌بخش موسم به «کلکي kalki » در پايان آخرين دوره زماني از ادوار چهارگانه...
منجي در آيين بودا
ميتريه همچنين به شکل يک عنصر مهم در گروه هاي منتظران که در کره پيدا شده اند، ظاهر...
آنچه درباره موعود یهود باید دانست
ماشيح انساني معمولي است؛ به عبارت ديگر، ماشيح از نظر فيزيکي و جسماني، انساني خاکي و از...
عقيده به موعود در ميان يهوديان معاصر
در اصول سيزده   گانه ايمان يهود، بعد از توحيد، نبوت حضرت موسي(عليه السلام)، کتاب تورات، رستاخيز و پاداش...
انديشة موعود در آيين مسيحيت
دين مسيحيت ـ به ويژه از ديدگاه مسائل معرفتي و شناختي ـ ادامه دين يهود است. منبع اص لي ديني...
مصلح آسمانی ، آرزوی همه ادیان
اميد به آمدن «مصلح بزرگ آسماني»، در آينده­اي روشن و استقرار عدالت و صلح فراگير و همگانی ، امري...
ادوار تاريخي در نگاه بوداييان
در دين بودايي نيز چون دين هندويي، جريان وجود بر اساس حرکت دوري است، براي عالم آغاز و پاياني...
RSS