اخبار :: دوره های ضمن خدمت در سامانه آموزش مجازی تا پایان سال 99 تمدید شد (1399-9-4)

دوره های ضمن خدمت ارایه شده در سامانه آموزش مجازی مهدویت  قم تا پایان سال 99 تمدید شد

دوره های ضمن خدمت ستاد اقامه نماز و مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم تا پایان سال 99 ادامه دارد

لازم به ذکر است با توجه به درخواست تعداد زیادی از فراگیران دوره های ضمن خدمت بخصوص کارکنان دولت و فرهنگیان و موافقت مرکز تخصصی مهدویت و ستاد اقامه نماز دوره های ضمن خدمت حکومت مهدوی ، آداب و  اسرار نماز ، تفسیر آیات برگزیده تا پایان 15 اسفند ماه 99 تمدید شد.

لذا از فراگیران علاقه مند به شرکت در این دوره ها درخواست داریم حداکثر تا 15 اسفند ماه نسبت به شرکت در دوره ها اقدام نمایند.