اخبار :: تمدید دوره های ضمن خدمت در سال 96 از سوی مرکز مجازی مهدویت حوزه علمیه قم (1396-8-3)

دوره های ضمن خدمت مرکز تخصصی مهدویت حوزه حوزه علمیه قم برای سال 96 تمدید شد

دوره های ضمن خدمت مرکز تخصصی مهدویت حوزه حوزه علمیه قم برای سال 96 ادامه دارد

لازم به ذکر است با توجه به درخواست تعداد زیادی از فراگیران دوره های ضمن خدمت بخصوص فرهنگیان و موافقت مرکز تخصصی مهدویت و ستاد اقامه نماز دوره های ضمن خدمت حکومت مهدوی ، آداب و  اسرار نماز ، تفسیر آیات برگزیده تا پایان بهمن ماه 96 تمدید شد.

لذا از فراگیران علاقه مند به شرکت در این دوره ها درخواست داریم حداکثر تا پایان  بهمن ماه نسبت به شرکت در دوره ها اقدام نمایند.