اخبار :: موافقت مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری با برگزاری آموزش مجازی معارف مهدویت برای کاکنان دولت (1394-9-17)

بعد از پیگری های مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برای آموزش کارکنان دولت به شیوه مجازی معاونت مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با برگزای دوره «حکومت مهدوی و وظایف منتظران» به این شیوه موافقت کرد.

این معاونت طی بخش نامه ای به مورخه 6/9/1391 برگزاری دوره فوق را به مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم به شیوه مجازی داده است .

لذا تمام دستگاهای و نهادی دولتی می توانند جهت آموزش کارکنان و نیروهای خود به سایت www.mahdaviat.org مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام و گذراندن دوره فوق اقدام نمایند.

جهت هرگونه هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7737801-253 داخلی 129 تماس حاصل نمایید.