مرکز مجازی مهدویت
مفهوم انتظار
انتظار فرج در اسلام درواقع نوعي آمادگی است، آمادگي براي حركتي مستمر توأم با خودسازی است این قسمت از پایگاه سعی دارد ضمن بررسی مفهوم صحیح انتظار به بحث و بررسی پیرامون انتظار کاربردی و پویا بپردازد....
وظایف منتظران
اصولا وظیفه یک منتظر در دوران غیبت در قبال امامش،جامعه اش،خودش و ... چیست؟پاسخ به این سوالات و ده ها سوال دیگر در خصوص وظایف منتظران تشکیل دهنده محتوای این بخش از پایگاه می باشد....
منجی در ادیان
باورداشت ظهور يك نجات دهنده و رفع مشكلات جامعه بشرى و برچيده شدن ظلم در عقايد اقوام گوناگون و ادیان مختلف ديده مى شود.در این بخش به بحث و بررسی درخصوص اعتقاد ادیان و فرق گوناگون به منجی و مصلح جهانی خواهیم پرداخت....
عضویت در خبرنامه