مرکز مجازی مهدویت
جامعه مهدوی
بررسی شرایط و ویژگی های یک جامعه مهدوی و منتظر امام عصر پس از ظهور و قیام جهانی اش، به راستی از درخشان ترین و زیباترین عصرها برای جهان، از آغاز آفرینش جهان و انسان است که در این سایت به آن می‌پردازیم....
سبک زندگی مهدوی
با استخراج عناصر اصلی ایده مهدویت و پرورش الگوی مبتنی بر این فکر می توان نسلی پرورش داد که اعتقاد به مهدویت از مؤلفه‌های اساسی فکر اوست و در اهداف و آرمان‌ها به امام گرایش دارد و جهت زندگی را به سمت انسان کامل معطوف می‌سازد. ...
منتظران
هر جمعه به جاده آبي نگاه مي كنم و در انتظار قاصدكي مي نشينم كه قرار است خبر گامهاي تو را براي من بياورد، گامهاي استوار و دستهاي سبزت را. اگر بيايي، چشمهايم را سنگفرش راهت خواهم كرد. تو مي آيي و در هر قدم، شاخه اي از عاطفه خواهي كاشت و قاصدكي را
عضویت در خبرنامه