مرکز مجازی مهدویت
نظام مهدوی
از مهمترين اهداف قيام امام زمان برپايي حكومت عدل در جامعه بشري است. حکومتی که تشکیل آن آرزوی همه انبیاء و امامان بوده است. در این قسمت از سایت بر اساس روایات به بحث در مورد مختصات و مشخصات حکومت مهدوی می پردازیم. ...
آینده پژوهی
آينده پژوهي دانشي است که در جهان کنوني رو به گسترش است. به نظر مي‌رسد رويكرد عرفي كنوني نگاه به آينده، نمي‌تواند از آيندة امن و پايدار، رمزگشايي كند. بررسي آموزه‌ها و گزاره‌هاي اسلام، مي‌تواند بخش مهمي از اين چالش را برطرف كند. بررسي آيات قرآن مجيد و روايات اهل
عضویت در خبرنامه