مرکز مجازی مهدویت
روش تدریس
مربیان بزرگ
تربیت انسانی کاری ظریف و عمیق است. مربیان بزرگ کسانی اند که به تربیت انسان توجه صحیح دارند که می توان از شیوه های مربیان بزرگ درس های فراوانی آموخت...
تجربیات کلاس داری
در راستای کسب مهارت های تدریسی خوب است بدانیم که؛ علاوه بر اصول، روشها و قالب های تدریسی، بهره گیری از تجربیات تدریسی دیگران کمک بزرگی به داشتن تدریس موفق خواهد کرد....
مربی خلاق
هدف مربی مهدوی باید متوجه جامعه منتظر باشد در این راستا از خلاقیت خود به عنوان ابزار نیرومند در کار تربیتی می نگرد. مربی خلاق از همه فرصت های موجود در راستای ترویج فرهنگ مهدوی بهره می گیرد. ...
خطاب به مربی
تأثیر مربی مهدوی بر مخاطبان درصد زیادی به باور خود او از عنایات امام عصر (عج الله تعالی فرجه) بستگی دارد. بدین معنی که تأثیر یک الگوی رفتاری در عمل بیشتر از هر نوع تدریس یا تبلیغ است....
عضویت در خبرنامه