مرکز مجازی مهدویت
شناخت سبز
شناخت امام زمان و ارتقاء سطح معرفت خویش نسبت به ایشان از ضروری ترین بایسته های مذهبی و فرهنگی جامعه می باشد؛ لذا این بخش فرصتی است که با طرح مباحث معرفتی؛ اندیشه هایمان را نسبت به ادوار زندگی آن حضرت باور سازیم. ...
رجعت
يكي از اعتقادات شيعه، رجعت برخي مردگان به دنيا، پيش از قيامت است. این بخش از پایگاه تلاش دارد مقوله رجعت را مورد تحلیل قرار دهد و ضمن تدبر در آیات و روایات، نظر دانشمندان اسلامی را در این زمینه به بحث بگذارد....
ملاقات
از سختی های دوره غيبت کبری، دوري شيعيان از مولای خود و محروم ماندن از ديدار جمال آن يوسف بی همتاست.. در این بخش به تحلیل، بررسی و آسیب شناسی در خصوص بحث ملاقات، امکان ملاقات، ویژگی های ملاقات کننده و می پردازیم....
شرایط و علائم ظهور
ظهور منجی عالم بشریت اتفاقی است مستلزم تأمین شرایط و بروز علائم خاص. در این قسمت ضمن بیان تعاریف دو مفهوم علائم و شرایط و تفاوت آنها به بحث و بررسی روایات معصومین در این خصوص خواهیم پرداخت....
عضویت در خبرنامه