مرکز مجازی مهدویت
حج نمونه‌ای كوچك و بی‌نظیر از امت واحده اسلامی است
مدیر مركز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، تشكیل امت واحده اسلامی را ضامن امنیت ملت‌های مسلمان دانست و از...
آغاز پذیرش متمركز مراكز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی
آغاز پذیرش متمركز مراكز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی سطو ح 2 و 3 در رشته های مختلف از...
تشریح جایگاه مهدویت در سیاست های كلان كشور توسط مدیر
تشریح جایگاه مهدویت در سیاست های كلان كشور توسط مدیر مركز تخصصی مهدویت...
می توانیم در یاری امام زمان(عج) مثل شن های طبس
می توانیم در یاری امام زمان(عج) مثل شن های طبس شویم...
عامل تقرب به امام عصر(عج) اعمال است نه زمان زندگی
عامل تقرب به امام عصر(عج) اعمال است نه زمان زندگی...
پایان نامه«الگوی مطلوب جامعه منتظر و زمینه ساز، با تاكید
پایان نامه«الگوی مطلوب جامعه منتظر و زمینه ساز، با تاكید بر دیدگاه مقام معظم رهبری»، امتیاز "عالی" را كسب كرد...
شرح جامع ادعیه و زیارات مهدوی تهیه می شود
گروه ادعیه مركز تخصصی مهدویت با هدف شناسایی و پرداختن به محتوا و سند ادعیه و زیارات به فعالیت...
پایان نامه«كاركردهای نواب اربعه در عصر غیبت صغری»، امتیاز "عالی"
پایان نامه«كاركردهای نواب اربعه در عصر غیبت صغری»، امتیاز "عالی" را كسب كرد...
پذیرش مركز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم در چندین استان
همزمان با آغاز پذیرش متمركز مراكز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی در سطح 2 و سطح 3 در...
RSS